NAIL FINISH N (NEW)

2017.1.13

NAIL FINISH N (NEW)

투명한 컬러, 촉촉한 질감.
맑은 하늘에 뜬 무지개에서 영감을 얻은 네일 컬러의 한정색.
자유롭게 배합해 무지개색 손 끝을 연출하십시오.

한정 5색

  • EX54 Aqua Pastel Lilac EX54 Aqua Pastel Lilac
  • EX55 Aqua Pastel Yellow EX55 Aqua Pastel Yellow
  • EX56 Aqua Pastel Orange EX56 Aqua Pastel Orange
  • EX57 Aqua Pastel Pink EX57 Aqua Pastel Pink
  • EX58 Aqua Pastel Mint EX58 Aqua Pastel Mint