CREAM CHEEK SPONGE

CREAM CHEEK SPONGE

ฟองน้ำพิเศษสำหรับชีคคัลเลอร์แบบครีมโดยเฉพาะ
รูปทรงที่ออกแบบ จะให้ความรู้สึกเสมือนการใช้นิ้วชี้ทาครีมบนเรียวแก้มโดยตรง
เพียงค่อย ๆ กดซับครีมลงบนเรียวแก้มเพื่อให้ครีมเนียนแนบสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับผิว

มี 1 ชนิด