แจ้งข่าวเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิต ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเสมอมา เราขอแจ้งยกเลิกการผลิตผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ยุติการผลิตตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2016 เป็นต้นไป

  POINT MAKEUP

  EYE SHADOW

  • TENDER CLEAR EYES
   (02 Feminine Ballet)
  • THREE-DIMENSIONAL EYES
   (05 Deep Beige)
  • AURORIZED EYES
   (04 Soft Variation)

  OTHER EYES

  • FULL GLAMOUR MASCARA
   (01 Black)
  • HIGH STYLIZED MASCARA N
   (01 Clear Black)

  LIPS

  • FULL GLAMOUR LIPS
   (12 Light Coral Pink、20 Soft Rose、26 Sweet Pink、31 Mauve Pink、32 Light Smokey Beige)
  • STAIN COLOR LIPS
   (04 Fresh Pink、05 Pure Orange、07 Fresh Orange)
  • LIP SHADOW LINER N
   (05 Fresh Pink、06 Fresh Coral)

  FACE COLOR

  • ILLUMINATING HIGHLIGHT
   (01 Sheer Lavender、02 Sheer Beige)
  • SHADING CHEEKS
   (01 Natural Beige)
  • SHINING POWDER N
   (BE01)

  TOOLS

  • COMPACT CASE (SELECT)N

※กรุณาสอบถามจากเคาน์เตอร์LUNASOLแต่ละสาขา เนื่องจากแต่ละร้านมียอดผลิตภัณฑ์คงเหลือไม่เท่ากัน