SHINY PENCIL EYELINER (NEW)

2017.1.13

SHINY PENCIL EYELINER (NEW)

鮮艷色彩與細緻珠光點綴眼眸的限定色眼線筆。
重點綴飾眼尾等處,即可打造自然冷冽神情。
絕美顯色,為眼神加分的3款色系。

限定3色

  • EX05 Grape EX05 Grape
  • EX06 Sky Blue EX06 Sky Blue
  • EX07 Mint Green EX07 Mint Green